Jump to content
The Education Forum

Historiska filmer.


Dalibor Svoboda

Recommended Posts

Då och då visar jag någon spelfilm med historisk motiv. Efter att en och en halv timme har gått och jag med klassen försöker mig på en debatt kring det vi har just sett känner jag ibland att tiden skulle ha kunnat användas bättre. Skulle den kunna göra det?

Hur ofta vågar du dig på att visa filmen som "Jean d´Arc", "Master and Commander" eller "Gladiator"? Eller visar du hellre andra filmer än storfilmer från Hollywood? Filmer av typen "Goddag herr Wallenberg"?

Är inte en klassrumsbaserad filmvisning slöseri med tiden? Många eleverna ser ju storfilmer med historiska motiv på sin fritid ändå?

Hur tar du upp det historiskt korrekta resp. okorrekta som filmen berättelse byggs kring? Är man alltid påläst för att kunna diskutera detta?

Det skulle vara bra att få veta hur andra gör och vilka erfarenheter har man samlat på sig angående filmer med historiska motiv.

Link to comment
Share on other sites

Ibland har jag också valt att visa en hel film med historiskt innehåll. Precis som du har jag också erfarenheten av att tiden kanske kunde använts bättre, men det finns "förmildrande omständigheter". Numer så visar jag oftast bara kortare avsnitt från s.k. storfilmer - t.ex. de första scenerna i "Saving Private Ryan" från stränderna i Normandie, kortare avsnitt från "Thirteen Days" då de olika alternativen för USA´s handlande gentemot Sovjetunionen under Kubakrisen diskuteras och en liten favorit - Young Indiana Jones (jag kommer inte ihåg vilket avsnitt) med en mycket intressant redogörelse av Versailles konferensen.

Ett sätt att förbereda scener från en spelfilm är att be eleverna läsa olika källor om den händelse som de skall bevittna och sedan jämföra dessa med spelfilmen. Då vet de att syftet med spelfilmen är att värdera den som källa... Avsnittet om Versaillesfreden tycker jag dock är så bra att jag använder det som en förklaring till de olika personernas agerande vid denna uppgörelse.

Jag tycker personligen att spelfilmer kan vara bra att använda eftersom det är ett medium som eleverna ofta själva använder, dvs. de känner igen sig då de ser en film. Om vi då kan försöka smyga in lite sund källkritik så uppnår vi faktiskt ett viktigt syfte med historieundervisningen - konsten att mer kritiskt betrakta en skildring av historien. Med detta vill jag ha sagt att visa filmer med historiska motiv defintivt inte behöver vara bortkastad tid utan kanske snarast ett hjälpmedel som passar dagens elever - så länge man använder det med urskiljning (och inte för ofta...). :)

Link to comment
Share on other sites

Jag håller också med om att visa vanliga spelfilmer kan vara bortslösad tid. Precis som Anders McGregor brukar jag visa delar ur filmer. 20 minuter tycker jag ofta kan vara lämpligt att anslå till filmvisning under en lektion på 60 minuter. Jag brukar t ex visa 20 minuter av början på "Plutonen" 20 minuter av "den siste kejsaren" samt de sista 20 minuterna av "Danton" med Gerard Depardieu i huvudrollen. Hela filmer anser jag mig sällan ha tid att visa men en eller kanske två kan jag tänka mig visa under en kurs. En film som eleverna sällan har sett som jag ganska ofta visar i sin helhet är "dr Strangelove" som uppskattas mycket och som ju ger terrorbalansen och det kalla kriget i ett nötskal. Diktatorn med Charlie Chaplin är också tacksam att visa. För B-kursen i historia där "Alla tiders historia" används är slaveri ett tacksamt ämne att arbeta med och här kan man visa hela eller delar av filmen "Amistad".

Link to comment
Share on other sites

"För B-kursen i historia där "Alla tiders historia" används är slaveri ett tacksamt ämne att arbeta med och här kan man visa hela eller delar av filmen "Amistad". ",

skrev Kjell.

Tack för tipset. Jag själv ska just nu under vårterminen i B-historia starta med boken "Alla Tiders Historia B". I andra klasser har jag med hjälp av denna lärobok arbetat med avsnitten om Indianerna (och i anslutning visat film om"Crazy Horse"), Läkekonstensshistoria (och inte visat någon film alls .... klassen gjorde i stället ett studiebesök på Medicinhistoriska museet) etc. Men nu ska ja ta upp slaveriet och kanske visa något utsnitt ur "Amistad". Vilket skulle du rekomendera?

Link to comment
Share on other sites

Kalla Kriget och amerikansk kommunistskräck under 1950-talet: En mycket sevärd film som klart visar USA:s rädsla för Sovjet och kommunismen under 1950-talet är "Big Jim McLain" med John Wayne i huvudrollen. Filmen är från 1952 (den finns utgiven på video). Den handlar om två utsända regeringsagenter som letar efter kommunistsympatisörer på Hawaii...

Denna film är i sig själv ett tidsdokument vilket innebär att jag oftast visar hela filmen. Det blir lättare att förklara den rädsla som fanns under denna mycket kalla del av Kalla Kriget och det ger en bra insikt i Hollywood som propagandamakare... :)

Link to comment
Share on other sites

Förra läsåret samlade vi alla elever som läser historia från hela skolan för två halvdagar med filmvisning och påföljande debatt om filmens roll för historia gestaltning.

Första filmen eleverna såg var "Cabaret". De flesta eleverna har varit förberedda från lektionerna innan, vad gäller filmen samt också den tid den gestaltar. Det var knäpptyst i salen tills det homosexuella temat började rulla fram.

Den andra filmen var "Dr. Strangelove". Samma förberedelser gjordes med förarbete och efterdebatt. Jag vill minnas att de flesta elever uppfattade filmen som torr och tråkig. (Kjell du rekommenderade visning av detta film i ditt inlägg. Vad tyckte dina elever om denna film?)

Det krävdes ganska mycket förarbete av oss lärare som stod bakom initiativet med vilket vi ville lyfta upp ämnet historia på vår skola. Att hyra filmlokaler samt be många andra lärare om ledighet för eleverna tog på krafterna. Så i år hoppar vi över att göra denna satsning.

Link to comment
Share on other sites

Beträffande filmen Amistad så är filmen också ett stycke politisk historia från USA före inbördeskriget. Om man helt skall förstå detta bör man se hela filmen. Jag själv såg sig ca 40 minuter med min klass till och med det tillbakablickande avsnitt där slavarna förs ombord och transporteras över Atlanten. Dessförinnan är det många intressanta juridiska turer där flera olika länder hävdar äganderätt till slavarna. Har man tid tycker jag att man bör se hela filmen.

Link to comment
Share on other sites

Beträffande Dr. Strangelove tyckte mina elever mycket om den. Jag gick igenom handlingen i grova drag i förväg och relaterade givetvis till terrorbalansen. Jag sade också själv att den var fantastisk vilket möjligen hade viss betydelse.

Annars tror jag att en genomgång krävs för att det skall bli bra - filmen är ju svartvit och innehåller ju inga animationer.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle vilja fokusera på det som Dalibor och jag tar upp ovan - filmen som en tidsspegel. Cabaret är en film som kan få våra ungdomar att förstå en del av de problem som fanns i 1930-talets Tyskland. Big Jim McLain ger en god insikt i 1950-talets USA. Det skulle vara mycket intressant att få fler förslag på filmer som lyckas återskapa en tidskänsla... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Jag har en förkärlek till filmen "Gallipoli" gjort av australiensaren Peter Weir. Filmen skildrar de australiensiska truppernas insats mot Turkiet under Första världskriget. Då Churchill tyckte att man skulle slå mot "Europas mjuka mage" söderifrån för att på detta geniala sättet göra slut på kriget. Åskådaren följer en grupp entusiastiska ynglingar vars tankar innan och under den militära utbildningen kretsar kring hjältemod, äventyr och den nationella plikten att ge de tyska barbarerna vad dessa tål. Landstingning på Galipolli halvön och de brutala och meningslösa strider ägnas en mindre del av filmen.

Om det är någon film som lyckas fånga tidsandan vad gäller stämningarna kring och under Första Världskriget ( det dystra faktum att Europas, Samväldets och koloniernas ungdom leddes till slaktbänken som fjättrade får) så är det denna film. Se den!

Edited by Dalibor Svoboda
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jag tänkte utsträcka detta debattämne lite. Kanal 8 visar program från den s.k. "History Channel". Det skulle vara mycket intressant att höra vad den svensktalande delen av Education Forum tycker om de program som normalt visas där. Använder ni någon av deras filmer i undervisningen? Vilka program skulle ni i så fall rekommendera (respektive varna för...).? Detta är ett försök att vidga detta ämne lite, men naturligtvis så är det bra om vi samtidigt fortsätter att rekommendera "bra spelfilmer" som kan utnyttjas i undervisningen. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag har tyvärr inte tillgång till kanal 8 men jag har sett ett par av History Channels program vid mina besök i USA och varit imponerat.

Vilka erfarenheter av dessa filmer har du? Vilka tankar tänker du när du kollar dessa program? Tycker du att de skulle passa i dina klasser?

Link to comment
Share on other sites

Mina erfarenheter av "History Channel" är inte helt goda. Flera av de program som sett lockande ut har visat sig vara rent dåliga. Ganska mediokra "narrators", scener som varit mycket utdragna (och uppenbarligen inte speciellt påkostade), men - och det är allvarligare, med dålig redovisning av historiska "fakta" (och ofta total brist på redovisning av alternativa teorier). När en "auktoritet" har intervjuats så har hans utsagor ofta fått stå oemotsagda. Dock har det funnits några som varit värda att ses, respektive spelas in. Jag har bl.a. en mycket intressant "dramadokumentär" om slaget vid Somme 1916 som är mycket sevärd. Vad som intresserade mig när jag skrev detta var om jag haft otur och råkat se ett flertal program som varit av sämre kvalitet. Det är ju onekligen så att man tröttnar på att följa program, spela in etc... om man har råkar komma in när några sämre delar visas. Kanske är det så att det mesta är av god kvalitet...

Edited by Anders
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu, när vi har tagit upp ”History Channel” i detta sammanhang kanske vågar jag också nämna ”Discovery Channel”.

Åtminstone jag tittar på de historiska program där och jag måste medge att de fascinerar mig, ibland. Nu använder jag mig av ”Discovery Channel” framför allt för att fördjupa mina egna historiska kunskaper. Men finns det några lärare som bandar filmer därifrån för att använda sig av dessa senare i sin egen undervisning? Vilka filmer i så fall rekommenderas som lämpliga? Hur reagerar eleverna när de ser dem?

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...