Jump to content
The Education Forum

E-HELP på svenska


Recommended Posts

PRESENTATION AV ETT NYTT PROJEKT OM HISTORIA, INTERNET OCH ICT (INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI).

Projektets namn är E-HELP och det syftar på European History E-Learning Project

Det Europeiska projektet European History E-Learning Project (E-HELP) är ett Comenius 2.1 projekt (för vidareutbildning av skolpersonal). Projektet startade i oktober, 2004. Huvudmålet för E-HELP är att uppmuntra och vidareutveckla användandet av ICT och Internet i historieklassrummen runt om I Europa.

I E-HELP ingår följande medlemmar:

Richard Jones-Nerzic (Frankrike: International School of Toulouse)

Juan Carlos Ocaña (Spanien: IES Parque de Lisboa, Madrid)

Vicente López-Brea Fernández (Spanien: Alcorcon Teachers Support Centre, Madrid)

Nico Zijlstra (Nederländerna: Sintermeerten College, Heerlen)

Anders MacGregor-Thunell (Sverige: Hvitfeldtska Gymnasiet, Gothenburg)

Dalibor Svoboda (Sverige: Fredrika Bremer Gymnasium, Stockholm)

Terry Hadyn (Storbritannien: University of East Anglia)

Alf Wilkinson (Storbritannien: Historical Association)

Andy Walker (Storbritannien: Dartford Technology College)

John Simkin (Storbritannien: Spartacus Educational)

Under de kommande tre åren så kommer E-HELP att:

(1) Forska efter, utvärdera och presentera exempel på bra användning av ICT och Internet i de Europeiska historieklassrummen.

(2) Producera och underhålla en flerspråkig webbsida och ett diskussionsforum som stöd för projektet och dess mål.

(3) Skapa innovativa resurser i historia online för undervisningen av en Europeisk dimension av olika historiska företeelser förr och nu i ett flerspråkigt/andraspråks sammanhang.

(4) Leverera en internatkurs i juli 2007 (International School of Toulouse) i hur man använder ICT och Internet i historieklassrummet.

E-HELP höll sitt första möte i Toulouse mellan den 17 till 20 februari, 2005. Detta möte innehöll en serie presentationer om användandet av ICT i klassrummet:

Richard Jones-Nerzic (När kommer datorer verkligen undervisa historia? - When are computers actually going to teach history?)

Dan Lyndon (Information är inte inlärning- Information is not Learning)

Anders MacGregor-Thunell (Elever i arkivet – Students in the Archive)

Dave Martin (ICT och elevers kommunikativa förmåga i historia – ICT and Students’ Historical Communication Skills)

Dalibor Svoboda (The Knowledge and Competent Foundation)

Isabelle Voegeli (Användandet av ENA I historieklassrummet - The Use of ENA in the History Classroom)

John Simkin (Använda ICT och göra elever till historiker - Using ICT to Turn Students into Historians)

Caterina Gasparini (Inlärning via delad ansluten kunskap - Learning by Shared Connected Knowledge)

Nico Zijlstra (Skötseln av din egen historiewebbsida - Maintaining Your Own History Website)

Doug Belshaw (ICT och samarbete inom undervisning och inlärning - ICT and Collaborative Teaching and Learning)

Janos Blasszauer (ICT och inlärning och undervisningskvalitet – ICT and the Quality of Teaching and Learning)

Terry Hadyn (Användandet av ICT inom historieämnet i skolan för att utveckla politisk förståelse - Using ICT in School History to Develop Political Literacy)

José Luis de la Torre (EducaHistoria och undervisningen av historia - EducaHistoria and Teaching History)

Alf Wilkinson (Effektivt nyttjande av webben för forskning - Using the Web Effectively for Research)

Andy Walker (Användandet av ICT för att bryta ner hinder för inlärning -Using ICT to Break Down Barriers to Learning)

Juan Carlos Ocaña (Se in i framtiden - Looking to the Future)

Andrew Field (Det förgångna i framtiden - The Past in the Future)

Samtliga presentationer filmades och kommer att vara tillgängliga i elektronisk form på E-Helps webbsida längre fram i detta projekt. Ytterligare information om dessa seminarier kommer senare.

På följande adresser är dessa seminarier tillgängliga (I skriftlig form på engelska):

http://educationforum.ipbhost.com/index.php?act=idx

och sedan:

http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=214

Edited by Anders MacGregor-Thunell
Link to comment
Share on other sites

Det skulle vara mycket bra om de kunde medverka redan från början i detta projekt. Jag kommer översätta de olika sammanfattningarna så småningom och publicera dem här. Tack skall du ha för att du sprider idéerna. Vi kommer träffas i Göteborg någon gång i september. Jag hoppas att vi kommer ses då.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
  • 4 weeks later...

Den 8:e september 2005 så stod Hvitfeldtska Gymnasiet som värd för det tredje E-HELP mötet. Vi hade 4 stycken mycket högklassiga föreläsare som visade oss olika multisensoriska idéer för klassrummet (som har utarbatats med hjälp av ICT), en metod att göra mer personliga videodokumentärer "digital storytelling" och slutligen en mängd idéer om distanskurser utifrån David Richardsons erfarenheter som lärare vid Kalmar högskola. Mötet hade också två stycken workshops. Den ena ägnades åt den hemsida vi håller på att bygga upp med hjälp av "Uniservitys" CMS system och den andra var en kort introduktion i videoredigering för publicering på nätet. Även om dessa workshops var relativt korta så gav det medlemmarna en mängd idéer och nya infallsvinklar i deras arbete med ICT. På denna länk (Göteborgsmöte E-HELP) kan du finna den dagordning vi hade vid mötet, mötesprotokollet som talar om vad som hände samt några fotografier som också visar en annan viktid sida av ett ftf möte - den sociala sidan. Om någon har frågor om det pågående arbetet så står jag gärna till tjänst och svarar i möjligaste mån. B)

Edited by Anders MacGregor-Thunell
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...