Jump to content
The Education Forum

Välkommen!


Recommended Posts

Detta är ett försök att skapa ett svenskt historiskt forum för alla intresserade, speciellt om du har daglig kontakt med ämnet, antingen genom ett eget stort intresse eller som pedagog (eller både och). Marcus Wendel har på sin site skalman.nu http://forum.skalman.nu/ ett diskussionsforum för alla historieintresserade. Även denna site vänder sig till samma grupp men här finns också en idé om att tillsammans försöka se hur IT kan utvecklas för att bli ett kraftfullt pedagogiskt instrument för lärare. Detta är en eftersatt del i det svenska skolväsendet och många lärare har idag ett stort behov av att utbyta idéer om hur man skall kunna anpassa tekniken till undervisningen i klassrummet- Så anmäl dig som medlem och hjälp till att skapa ett bra underlag för den framtida datoranvändningen, både i och utanför klassrummet. Ämnen som Historiska teman, pedagogik, IT i undervisningen, historieämnets utveckling etc... kan ventileras - diskussionsmöjligheterna är många. Bli medlem och starta upp det ämne som du har behov av att diskutera. Välkommen!

Anders MacGregor-Thunell :)

Hvitfeldtska Gymnasiet

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...