Jump to content
The Education Forum

O politice a demokracii.


Recommended Posts

Tranformace školství tak, jak ji připravili naši nadřízení zcela ignoruje několik závažných fakt:

1. učitelé + veřejnost nejsou na tak zásadní změnu připraveni, ani materiálně, ani metodicky (nikdo s nimi nepracovaĺ a nepracuje, na změnu je nepřipravil, nediskutoval s nimi o ní, o její nutnosti, apod.) , Libor Smejda, 14 března 2004.

Spolupráce a důvěra mezi občany a vládou se musí vyvíjet během dlouhé doby. Demokracie přece neznamená, že chodíme v periodických obdobích k volebním urnám. Vždytˇ navíc jestliže většina politických stran, která se voleb zůčastňuje má skoro ten samý přístup k „vládnutí“ není pro občana jednoduché jednu mezi nim vybrat.

Tak tedy co je demokracie navíc než pouhé volby?

Myslim si, že je to třeba právě rozhodnování o důležitých změnách v životech občanů v mezivolebním období.

Ve Švédsku se (již zase!) přeorganizovává gymnasialní školní systém. Mělo by být méně programů, jiný typ vysvědčení, některé předměty dostanou více hodin (například dějepis) atd. Než naše sociálně demokratická vláda sepsala svůj konečný vládní návrh nechala návrh tohoto návrhu během jednoho a půl roku diskutovat ve společnosti. Školní úřad, zaměstnavatelské organizace, obdorové organizace, univerzity a jiné pedagogické organizace, organizace „Škola a rodina“, jednotlivá gymnasia, obce a kraje (škola je ve Švédsku řízená obcemi) a opoziční strany atd. byly vyzvány přijít s námitkami anebo s alternativními návrhy. A celý tenhle proces byl sledován denním a odborovým tiskem kde se návrhy a protinávrhy dále prodiskutovávaly.

Švédský gymnasiální systém bude od školního roku 2007/2008 jinačí než dnes. Všeobecně se očekává, že vláda, která předloží letos na jaře parlamentu svůj po diskuzích přepracovaný a pozměněný návrh změn v gymnasiálním školním systému uskuteční aniž by někdo měl pocit, že mu změny byly vnuceny.

Edited by Dalibor Svoboda
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Asi před čtrnácti dny začaly Lidové Noviny s uveřejnováním článků pod rubrikou "Příběhy bezpráví".

http://lidovky.zpravy.cz/ln_bezpravi.asp

Dodnes je to jedenáct popisů životů mučených lidí z padesátých let. Lidí, kteří se aktivně zapojili do odboje anebo si pouze svojí činností komunisty znepřátelily.

Dnes vzpomíná Miroslav Kácha na svoji odbojovou činnost a trest za ní takhle:

"Za těch padesát let se s tím člověk vyrovná. Nejde se v tom pořád jen patlat, život jde dál... ale tu a tam se mi ve snu vrací ty 'nejhezčí' vzpomínky na výslechy a mučení... Vůbec nejošklivější sny jsem měl v prvních letech po návratu. Křičel jsem ze spaní... Některé své trýznitele jsem později potkal. Ani jsem na ně neplivl. Potkal jsem se třeba s majorem Bohatou, který mě měl 'v práci' v Domečku. Prý si mě a nic z toho, co se dělo, nepamatuje. Ve vězení jsem se setkal s prokurátorem Vašem, který má na svědomí taky smrt generála Píky. V kriminále skončil, když si to soudruzi vyřizovali se soudruhy z vlastních řad. Vaš v Leopoldově klečel na zemi a se sepjatýma rukama prosil vězně, aby ho nebili. Ale zastali se ho kněží. A potom generálové, kteří řekli: "Nešpiňte si ruce s tou vší."

http://lidovky.zpravy.cz/ln_bezpravi.asp?r...ln_bezpravi_vvr

Pod rubrikou "Člověk má povinnost postavit se totalitě" popisuje Hana Truncová-Johnová svoje rozhodnutí takto:

"Cítila jsem, že musím něco udělat. Pomáhala jsem lidem přes hranice, opisovala jsem letáky na stroji. Pokud člověk žije v totalitě, má povinnost i právo jednat proti jejím zákonům, …… A já byla z domova vychovaná k pravdě a spravedlnosti. Na riziko jsem nemyslela."

http://lidovky.zpravy.cz/ln_bezpravi.asp?r...ln_bezpravi_lvv

"Život s cejchem dcery "nepřítele státu" popisuje nespravedlivost spáchanou na Marii Janalíkové a jejích rodičích.

"Tatínek byl oblíbený a vážený člověk, veřejně činný a majetný. Což se komunistům nelíbilo. Tušil, že bude zatčen. Vzpomínám na poslední neděli, než otce zatkli. Sestra s bratrem se vrátili z letního tábora. Byli jsme na výletě a otec několikrát opakoval: Buďme šťastni, že jsme všichni pohromadě. Přišli pro něj 31. července 1951."

http://lidovky.zpravy.cz/ln_bezpravi.asp?r...ln_bezpravi_hlm

Při čtení těchto srdcervoucích příběhů mně již poněkolikráté napadlo jestli tyhle články najdou cestu do školních lavic?

Edited by Dalibor Svoboda
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...