Jump to content
The Education Forum
  • Announcements

    • Evan Burton

      OPEN REGISTRATION BY EMAIL ONLY !!! PLEASE CLICK ON THIS TITLE FOR INFORMATION REQUIRED FOR REGISTRATION!:   06/03/2017

      We have 5 requirements for registration: 1.Sign up with your real name. (This will be your Username) 2.A valid email address 3.Your agreement to the Terms of Use, seen here: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=21403. 4. Your photo for use as an avatar  5.. A brief biography. We will post these for you, and send you your password. We cannot approve membership until we receive these. If you are interested, please send these  to: edforumbusiness@outlook.com We look forward to having you as a part of the Forum! Sincerely, The Education Forum Team
Sign in to follow this  
Nico Zijlstra

Vakken clustering

Recommended Posts

Als we de laatste enquete van uitgeverij NijghVersluijs mogen geloven, is de volgende trend in het Nederlandse onderwijs vakkenclustering. Voor schooldirecties een interessante optie om door te clusteren tijd/fte te besparen. Door clustering voor te schrijven wordt het curriculum nogmaals kritisch tegen het licht gehouden. Talen (literatuuronderwijs) en de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie zijn de speerpunten.

Hoe staat het op uw school? Wat vind u van de idee van clustering? Loopt Nederland voorop, of gaat Nederland tegen de trend in? Besparing of verrijking?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×