Jump to content
The Education Forum

Veilige school?


Nico Zijlstra

Recommended Posts

De tragische gebeurtenissen op 13 januari op het Terra College in Den Haag waar een leerling een docent doodschoot, roepen vragen op.

Ondanks overheidscampagnes voor een 'Veilige School' lijkt de agressie op scholen toe te nemen. Cameratoezicht, detectiepoortjes, veiligheidcoördinatoren lijken slechts symptoombestrijding.

Voelt u zich veilig op uw school? Heeft u ervaringen met vormen van agressie? Is uw school succesvol in het omzetten van een veiligheidsbeleid? Waardoor is dat beleid gelukt, of is het juist mislukt? Welke taak hebben ouders, overheid en scholen in deze volgens u?

Link to comment
Share on other sites

Gelukkig is mijn veiligheidsgevoel door de zeer tragische gebeurtenissen niet aangetast. Wel ben ik van mening dat we moeten oppassen dat er nu een soort van heksenjacht gaat ontstaan. Een school is een plek waar jongeren begeleid worden op hun weg naar een plek in de maatschappij. Het is geen gevangenis of bunker. De dialoog moet , met de nodige maatregelen, voorop staan.

Link to comment
Share on other sites

Wel ben ik van mening dat we moeten oppassen dat er nu een soort van heksenjacht gaat ontstaan. Een school is een plek waar jongeren begeleid worden op hun weg naar een plek in de maatschappij. Het is geen gevangenis of bunker. De dialoog moet , met de nodige maatregelen, voorop staan.

Het is opvallend dat leerlingen op mijn -witte!- school tot nu toe niet erg actief zijn geworden in mijn schoolforum. Dat geeft wat hoop dat er geen heksenjacht zal ontstaan in onze school, maar ik kan me voorstellen dat het in westen van het land iets anders is.

Opvallend is wel dat in het schooldocentenforum nu plotseling de verhalen opduiken van brutaal -bedreigend- gedrag van leerlingen naar docenten toe. Een nieuw medium als Forum biedt in dit geval een uitlaatklep!

Zelf heb ik één keer een zeer bedreigende situatie meegemaakt. :) Gelukkig gebeurde dat in het bijzijn van een conrector en ik werd daarna ook voor 110% ondersteund door de directie.

Het gevoel gesteund te woren is heel belangrijk. Vooral jonge docenten lopen nogal eens met frustraties rond. Hoewel coaching 'in' is, is de beste steun nog altijd het gesprek aan de tafel, eventueel onder vier ogen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest jwmkrezmien

Het verontrust mij ook dat er zoveel geweld in de samenleving is. :rolleyes:

Het voorbeeld van het Terra College zet zowel de leraar als de leerling aan het denken over de manier waarop men in Nederland met elkaar omgaat. Het is echter jammerlijk dat er zo weinig aandacht aan gegeven wordt.

Men denkt dat een minuut stilte helpt; Het enige wat je er eigenlijk mee bereikt is een soort van respect dat je toont voor diegene die overleden is... Een minuut!

Eén minuut van de 1440 in een dag; 10080 in een week. Alleen dan staan we stil bij het leed dat wij als mensen elkaar aandoen!!

Conclusie: Er moet altijd iets gebeuren voordat de mensen geactiveerd worden en pas dan wordt er opeens gediscusieerd over normen en waarden...

Ik ben zelf leerling en wil graag weten hoe mijn medestudenten hierover denken.

Edited by jwmkrezmien
Link to comment
Share on other sites

ik denk dat je als leraar je nooit echt veilig zult voelen/gevoedl zult hebben omdat je toch je bewust bent van het feit deze tijden nog meer dat zulke dingen zoals op het terra college gebeurd zijn. Ik denk dat jimmy wel gelijk heeft met die ene minuut stilte maar als wij dan langer stilte in acht nemen denk ik dat we dan wel even bezig zijn. Want als we bij iedere tragische gebeurtenis in de wereld gaan herdenken zijn we iedere dag wel bezig. Dit betekent niet dat we het niet moeten doen ik denk alleen dat we zulke stiltes in acht moeten nemen als wij enigzins betrokken voelen bij een incident. Want als je zoiets doet en deelnemers weten niet echt waarom of zien het nut er niet echt van in vind ik dat zo'n minuut stilte niet echt in acht wordt genomen, het is niet meer gemeend. Je bent stil voor 1 minuut omdat men dat van je verwacht en iedereen doet het. Je doet het niet echt vrijwillig

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...