Jump to content
The Education Forum

Går det att skapa en bra lärobok i historia?


Dalibor Svoboda
 Share

Recommended Posts

När du fortsatte att diskutera den oerhört centrala roll läroboken borde ha(?) och inte visade någon förståelse för den egna kreativiteten utan framställde den som ett undantag
Jag lyfter på hatten för dig Anders och även för ditt sätt att arbeta. Men är detta den väg vi andra också ska ta?
så fortsatte jag denna debatt.

Det är många spår i ditt senaste inlägg man kan följa. Förmodligen det vettigaste spåret att ta nu vore att försöka utveckla närmare vad som skulle kunna göra läroböckerna bättre. Vad är det vi saknar.

Men jag måste ändå gå ett steg tillbaka för att jag upplever att vi fortfarande missförstår varandra. Jag lyfter inte alls ”den oerhörd centrala roll läroböcker borde ha (?)” fram! I vilket debattinlägg i så fall om du är övertygad att jag ändå gör?

Jag är fast förvisad att jag bara har påpekat att här satsas den en mängd med pengar och intellektuella resurser som har resulterar i historieläroböcker vi lärare är missnöjda med. Och stillsamt undrat om det är realistiskt att vi alla (eller många?, eller de som orkar ?) ska börja snickra på sina egna istället.

Du säger ”ja” till denna undran och jag lyfter på hatten för dig. Själv tycker jag (och har tyckt i denna debatt tidigare) att tiden borde användas bättre. T.ex. till möten med elever. Eller till egen påläsning och fördjupning. Eller varför inte (lite kontroversiellt men jag skriver det ändå) till mera fritid för att orka bättre.

Link to comment
Share on other sites

När du fortsatte att diskutera den oerhört centrala roll läroboken borde ha(?) och inte visade någon förståelse för den egna kreativiteten utan framställde den som ett undantag

Det är många spår i ditt senaste inlägg man kan följa. Förmodligen det vettigaste spåret att ta nu vore att försöka utveckla närmare vad som skulle kunna göra läroböckerna bättre. Vad är det vi saknar.

Men jag måste ändå gå ett steg tillbaka för att jag upplever att vi fortfarande missförstår varandra. Jag lyfter inte alls ”den oerhörd centrala roll läroböcker borde ha (?)” fram! I vilket debattinlägg i så fall om du är övertygad att jag ändå gör?

Jag är fast förvisad att jag bara har påpekat att här satsas den en mängd med pengar och intellektuella resurser som har resulterar i historieläroböcker vi lärare är missnöjda med. Och stillsamt undrat om det är realistiskt att vi alla (eller många?, eller de som orkar ?) ska börja snickra på våra egna istället.

Hur mycket kreativitet vi än äger.

Du säger ”ja” till denna undran och jag lyfter på hatten för dig. Själv tycker jag (och har tyckt i denna debatt tidigare) att tiden borde användas bättre. T.ex. till möten med elever. Eller till egen påläsning och fördjupning. Eller varför inte (lite kontroversiellt men jag skriver det ändå) till mera fritid för att orka bättre.

Link to comment
Share on other sites

Du säger ”ja” till denna undran och jag lyfter på hatten för dig. Själv tycker jag (och har tyckt i denna debatt tidigare) att tiden borde användas bättre. T.ex. till möten med elever. Eller till egen påläsning och fördjupning. Eller varför inte (lite kontroversiellt men jag skriver det ändå) till mera fritid för att orka bättre.

Jag ser ingen konflikt mellan tillverkandet av egna läromedel och möten med elever/påläsning och fördjupning (dock blir det lite annorlunda om vi börjar diskutera vår fritid också). Det finns tid för både och. Man måste inte prioritera bort det ena för att kunna göra det andra.

När jag talar om att skapa egna läromedel så är det inte fråga om samtliga delar under en hel kurs. Successivt tillverkar man de delar som man anser behövs som komplement till läroboken. Så småningom växer en viss mängd material fram. I början så är mycket av detta material skrivna dokument, dock så vidgas vyerna och andra delar växer fram; OH, ljudband, diabilder, Power Point presentationer, Hemsidor osv... Dock - återigen - läroboken finns där fortfarande i bakgrunden, men den är inte lika dominant som den var tidigare.

Jag är fast förvisad att jag bara har påpekat att här satsas den en mängd med pengar och intellektuella resurser som har resulterar i historieläroböcker vi lärare är missnöjda med. Och stillsamt undrat om det är realistiskt att vi alla (eller många?, eller de som orkar ?) ska börja snickra på våra egna istället.

Hur mycket kreativitet vi än äger.

Jag tror inte att "alla" skall börja snickra på sina egna läromedel. Dock, som du själv påpekade innan så tillverkar ju faktiskt de flesta lärare redan idag en hel del material som de använder i sin undervisning. Varför? Jo, som du säger ovan - här satsas det en mängd med pengar och intellektuella resurser som resulterar i historieläroböcker vi lärare är missnöjda med. Alternativet är ju då att använda denna bok trots att man ej är nöjd med den. Det tror jag inte de flesta gör utan de tillverkar egna läromedel. Därför är det realistiskt med en viss egen tillverkning (utan att tappa den tid som går till elevkontakter m.m...)

En sak som ej har diskuterats då det gäller denna fråga är - Vad tycker våra elever? Jag har haft åtskilliga elevutvärderingar under åren och det är mycket sällan en lärobok får höga betyg. Detta kan bero på flera orsaker. Kanske är det så att eleverna tycker läroböckerna rent generellt är tråkiga/dåliga... Kanske beror det på lärarens attityd (med detta menar jag inte att läraren klart kritiserar läroböckerna hela tiden, men genom att han/hon använder mycket eget material så får boken en mer undanskymd plats vilket slår igenom på betygsättningen). Vad är din erfarenhet av elevkommentarer om läroböcker?

Link to comment
Share on other sites

Vad är din erfarenhet av elevkommentarer om läroböcker?

Jag har inte gjort några djupgående undersökningar som skulle kunna tas till grund för att förkasta historialäroböckerna vi hittills använt oss av i sin helhet eller för att kunna sortera bland avsnitten med syfte att värdera dessa.

Men jag vet av elevernas påpekanden att de tycker att:

1) språket i lärobökerna är svårt ("man måste sitta med en uppslagsbok bredvid sig när man läser läxorna")

2) facktermerna och andra begrepp hänger i luften utan att vägleda eller förklara(nyss var det en elev som undrade när hon läste efterkrigstiden vad begreppet"satellitländerna" syftade på)

3) händelserna är inte tillräckligt bra förklarade (nyligen suckade två 17-åriga flickor över texten som skulle förklara och beskriva Korea kriget)

Du har väckt en bra fråga. Jag kommer att genomföra ett par undersökningar bland mina klasser på tema "vad tyckte de om respektive tyckte inte om" i den historialärobok de använde sig av. Mina klasser använder sig ( som de flesta klasser på vår skola) av "Alla tiders historia". Nyligen hade vi dock börjat titta på "Epok" som är billigare och verkar även vara innehållsrikare.

Link to comment
Share on other sites

Interskol producerade snabbt en relativt billig bok då vi införde den nya kursen i Historia (Historia Kurs A) skriven av samma författare som "Epok". Det är sällan som vi har stött på en sämre lörobok. I ett antal utvärderingar så var både elever och lärare rörande överens om denna boks brister. Ta hem en bok och undersök om den uppfyller era krav innan ni lägger ut för mycket pengar...

Link to comment
Share on other sites

Interskol producerade snabbt en relativt billig bok då vi införde den nya kursen i Historia (Historia Kurs A) skriven av samma författare som "Epok". Det är sällan som vi har stött på en sämre lörobok. I ett antal utvärderingar så var både elever och lärare rörande överens om denna boks brister. Ta hem en bok och undersök om den uppfyller era krav innan ni lägger ut för mycket pengar...

Jo jag, respektive vi, historialärare på skolan är medvetna om detta. Vi vänder och vrider på beslutet som känns inte lätt att ta. Vi har nog fyra eller fem läroböcker på skolan som vi tittar igenom. Det är mycket möjligt att det blir återigen "Alla tiders historia" vi kommer att välja. Denna lärobok känns minst dålig.

Edited by Dalibor Svoboda
Link to comment
Share on other sites

Vilken lärobok i historia skulle jag vilja använda i min undervisning?

Jag har testat två gånger att använda mig av olika läroböcker i en och samma klass med ganska bra resultat. Historia är trots all ett ämne som beskriver händelser från det förflutna och när den gör detta blir dessa händelser oftast behandlade på likartade sätt i läroböcker för grundskolan och gymnasiet. Denna användning av olika böcker har gett mig en vink att man inte ska överdramatisera vikten av den eller den lärobok skriven av det eller det förlag.

Men jag skulle vilja ha en lärobok där de använda ord och skrivna meningar tog mera hänsyn till tonåringar. Texten måste kännas rolig att läsa! Och använder man sig av facktermer borde dessa förklaras i en spalt på samma sida där de förekommer. Förra veckan i en årskursettklass i historia la jag märke till att ett par elever använde sig hellre av elevskrivna uppsatser som var lättläsliga än av lärobokens text som de hade svårt att ta del av. Detta när de arbetade med avsnittet om Imperialismen.

Jag tycker också att läroboken ska hålla en enhetlig linje rakt igenom. Jag skulle gärna vilja att den behandlade bara den politiska historien. Statsbildningar, regenter, krig, fördrag, upptäckter …… Allt annat som vi sorterar under rubriker som socialhistoria ( hur folk hade det under de olika tiderna i olika länder), kulturhistoria, ekonomihistoria, militärhistoria, teknikhistoria etc. Skulle jag samla i en separat lärobok. Även denna skulle vara kronologiskt skriven. Varje epok skulle helt enkelt beskrivas med utgångspunkt från hur folket hade det.

Och denna ”del två” av läroboken kunde med fördel finnas på nätet (eller CD:rom) vilket skulle hjälpa till att visualisera och ljudlägga de saker som bättre förklaras med en bild eller filmsnutt än med en text. Skulle denna del ligga på nätet, vilket vore att föredra skulle den kunna byggas ut med hjälp av bidrag från aktiva och intresserade lärare. Skolorna skulle kunna prenumerera på den under en termin eller under ett läsår för att på detta sätt göra satsningen möjlig.

Jag tror att en sådan lärobok skulle vara ett mycket bra hjälpmedel för den tid vi lever i.

Edited by Dalibor Svoboda
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
 Share

×
×
  • Create New...